studiemogelijkheden en aanmelden

contact en open dag

verder lezen

de passie van docenten

een dag uit het leven van een student

filmportretten van oud studenten

portret van onze opleiding

welkom

Nascholingsmogelijkheden

Basisopleiding Vrijeschool Onderwijs (BVO)

Voor wie zich als (regulier) basis-onderwijs docent de vrijeschool-pedagogie eigen wil maken?

Lees meer

 

Goed Onderwijs-kundig RekenTraject (GORT)

Deze cursus richt zich op het ver-sterken van de didactische com-petenties van de leerkracht in het rekenonderwijs.

Lees meer

 

2-Jarige cursus Handwerken basisonderwijs

Voor wie zich verder willen ontwikkelen op het gebied van handwerken in het basisonderwijs.

Lees meer

 

Masterclass Pedagogisch Meesterschap

Anders evalueren & verantwoorden

Hoe maak je de ontwikkeling van kinderen nu zichtbaar?

Lees meer

Werken in verbinding met ouders

Het in verbinding zijn met ouders is belangrijk. Maar wat nu als dit niet vanzelf gaat?

Lees meer

 

De vraag is niet, wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen voegen; maar wel, wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. Dan wordt het mogelijk dat de opgroeiende generatie de maatschappij steeds nieuwe krachten toevoegt.

Rudolf Steiner

 

Werk je als leerkracht in het reguliere basisonderwijs en wil je graag een overstap maken naar het vrijeschool onderwijs? Of werk je als leerkracht in het vrijeschool onderwijs en wil je je de vrijeschoolpedagogie eigen maken? Dan is de Basisopleiding Vrijeschool Onderwijs (BVO) iets voor jou!

 

Doel

Het doel van deze opleiding is om reeds bevoegde leerkrachten te inspireren en op de hoogte te brengen van de vrijeschoolpedagogie. Aan het eind van de opleiding kun je vanuit de menskunde en het leerplan je eigen onderwijs vormgeven.

 

Voor wie

De opleiding is bedoeld voor (vak)leerkrachten met een lesbevoegdheid voor het primair onderwijs die in het vrijeschool onderwijs gaan werken of tot 3 jaar werkzaam zijn in een vrijeschool. Indien je niet werkzaam bent op een basisschool zoek je zelf een stageplek. Zie 'Stage'.

 

Stage

Indien je niet werkzaam bent op een basisschool zoek je zelf een stageplek. Een stageplek is niet noodzakelijk voor leerkrachten die in het reguliere (of andersoortige) onderwijs werkzaam zijn, aangezien lesgeven vanuit de vrijeschoolvisie op elke school toe te passen is. Je bent vrij om wel een stageplek te zoeken wanneer je belang hebt bij meer praktijkervaring in het vrijeschoolonderwijs.

De stage is vooral bedoeld als oriëntatie op de aspecten van het werk in een vrijeschool. Je doet ervaring op als vrijeschoolleerkracht, waarbij je de gelegenheid hebt de inzichten uit de opleiding meteen te hanteren in de praktijk.

 

Inhoud

De opleiding beslaat één studiejaar. In acht bijeenkomsten komen verschillende vakinhouden aan bod. Uitgangspunten zijn steeds de vrijeschoolpedagogie, menskunde en het leerplan. Daarnaast worden twee woensdagen besteed aan collegiale consultatie en visitatie.Er wordt gewerkt vanuit een grote boog waarin gestart wordt met menskunde en ontwikkelingsfasen. Vandaaruit wordt het leerplan verder uitgewerkt. Daarin is een aantal onderwerpen verweven, waaronder temperamenten, ontwikkelingsfasen, vertelkunst, periodeonderwijs, scholingsweg en kinder-en klassenbespreking. Daarnaast vindt elke bijeenkomst verdieping plaats in 1 kunstvak, zoals tekenen, schilderen, muziek en euritmie. De vakken worden door verschillende specialisten gegeven.

 

We verwachten van je dat je het geleerde toe kunt passen in de praktijk door het uitvoeren van onderzoeksopdrachten en door collegiale consultatie. De opleiding wordt afgesloten met een slotbijeenkomst, waarin elke cursist zijn/ haar eindproject presenteert.

 

 

 

Contact

Hogeschool Leiden/cluster Educatie

Centrum onderwijs & innovatie Leiden

Zernikedreef 11

2333 CK Leiden

 

Ilja van Santen, projectleider Centrum onderwijs & innovatie

Marina Boekenstijn, projectmedewerker

Laura Verhaar, management ondersteuner

Telefoonnummer: 071-5188726

 

Inschrijven

Inschrijven voor deze opleiding kan hier.

 

Omvang

Minimaal 20 dagen, verspreid over het jaar;

1/2 dag per week of 1 dag per twee weken;

Aanvang uiterlijk 30 oktober.

 

Eisen stageschool

Elke vrijeschool kan als stageplaats fungeren;

De stageschool moet de mogelijkheid hebben voor een actieve meewerkstage, waarbij je begeleid wordt door een stagebegeleider.

 

Procedure

Zoek zelf een stageplek. Maak afspraken over de vorm van je stage in overleg met de stagebegeleider van je stageschool. Het is een meewerkstage waarbij je lessen observeert, maar ook zelf lessen gaat geven. Maak zelf afspraken over hoe deze verdeling er concreet uit gaat zien.

Stuur voor 30 oktober het ingevulde stageformulier naar de cursusleider.

De collegiale consultatie van eindopdracht 2 dient te worden uitgevoerd op jouw stageschool samen met een medecursist op woensdag 9 december 2015 of woensdag 13 april 2016. Stem dit af met je duopartner en je stagebegeleider.

 

Duur

De opleiding duurt één studiejaar, circa 10 maanden.

 

Studiebelasting

De totale studiebelasting bedraagt circa 174 uur (6 EC) en is als volgt verdeeld:

Contacttijd: 52 uur

Collegiale consultatie: 12 uur

Zelfstudie, onderzoek, opdracht: 110 uur

 

Kosten

€1.495,-(inclusief studiemap, koffie/thee en lunch tijdens de studiedagen, exclusief literatuur)

 

Certificaat

Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je het certificaat ‘Basisopleiding Vrijeschool Onderwijs’ van Hogeschool Leiden.

 

Cursusdata

De opleiding wordt op acht woensdagen aangeboden, van 09.30 –16.00 uur. Locatie Hogeschool Leiden.

Dit jaar zijn de data:

30-09-2015

14-10-1015

18-11-2015

13-01-2016

17-02-2016

16-03-2016

11-05-2016

15-06-2016

Daarnaast worden twee woensdagen gereserveerd voor bezoek op elkaars school, de data hiervan zijn 9 december 2015 en 13 april 2016.

 

Registerleraar

Deze opleiding wordt gevalideerd door het beroepsregister voor leraren, registerleraar.nl.

 

 

Basisopleiding Vrijeschool onderwijs - BVO  (1 jaar)