studiemogelijkheden en aanmelden

contact en open dag

verder lezen

de passie van docenten

een dag uit het leven van een student

filmportretten van oud studenten

portret van onze opleiding

welkom

Het Duaal traject (3 jaar)

 

Sommige studenten leren graag via de praktijk en sommige scholen hebben graag veel studenten in huis. Als je zo’n match hebt gevonden, kun je na de propedeuse in aanmerking komen voor het duale traject. Je leert dan gedeeltelijk binnen de opleiding, grotendeels echter via de praktijkschool. De school moet dan goede stagebegeleiding kunnen geven en kan tegelijkertijd rekenen op een brede inzet van jou. Dit duale traject start met een assessment, waarna een persoonlijk studieplan wordt opgezet. Je volgt dan, naast zelfstudie en je stagepraktijk, lessen in de aangepaste dagopleiding. Soms is het mogelijk door dit duale traject de studie na de propedeuse in kortere tijd te doen dan de nominale 3 jaar. Dit hangt samen met eerder verworven competenties die in het assessment aangetoond kunnen worden.

 

 

Procedure duaal traject Vrijeschool Pabo

 

Personen die in aanmerking willen komen voor een duaal traject

• zijn reeds aangesteld bij een school

• zijn ingeschreven als student bij de Vrijeschool Pabo

• hebben de propedeuse fase afgerond

• hebben affiniteit met de vrijeschoolpedagogie en de antroposofie

• beschikken over een soort natuurtalent in het omgaan met kinderen in de kleutertijd dan wel in de onderbouwleeftijd.

• hebben een afgeronde middelbare school opleiding achter de rug.

 

Vervolgens is de procedure om te komen tot een studieplan is als volgt:

 

1 Aanmelding

De school meldt zich aan voor een duaal traject bij de Vrijeschool Pabo, de school draagt daarbij een kandidaat voor. De assessoren voeren een gesprek met de student en met de contactpersoon van de school. Dit is een gesprek dat voorafgaat aan het geschiktheidonderzoek. In dit gesprek wordt duidelijk of aan de voorwaarden voldaan wordt:

• er is voldoende begeleiding in de school zelf,

• de student beschikt over het vermogen het werk en de studie te combineren.

 

2 Portfolio

 De kandidaat vult het portfolio in en geeft alle mogelijke ervaringen weer in het werken met kinderen en een eerste inschatting van de reeds aanwezige bekwaamheden en stuurt dit naar de Vrijeschool Pabo.

 

3 Geschiktheidonderzoek

Het geschiktheidonderzoek wordt gedaan door de assessoren en de opleider in een gesprek waarvan de volgende onderdelen zijn:

• Het bespreken van het portfolio

• Simulatieopdrachten

• Criterium gericht interview: Hierin worden de bekwaamheidseisen voor leraar basisonderwijs doorgenomen. De kandidaat bereidt zich hierop voor. De assessoren nemen in het interview de bekwaamheidseisen samen met de kandidaat door.

In het eindadvies worden de voldoende en te ontwikkelen competenties weergegeven. Op basis van dit eindadvies wordt een geschiktheidverklaring opgesteld.

 

4 Opstellen studieplan

De nog niet aanwezige bekwaamheden vormen de basis van het studieplan dat door de assessor wordt opgesteld. Dit omvat :

• modulen op de Vrijeschool Pabo,

• zelfstudie en

• begeleiding in de praktijk. De school zorgt voor een begeleider, daarnaast wordt de student bezocht door de assessor dan wel een van de deelnemers aan de leergang voor opleiders.

 

Verloop van de opleiding

Aan het eind van het eerste jaar wordt in een voortgangsgesprek met de assessor bekeken hoe de studie verloopt en of het traject aan het eind van het tweede jaar kan worden afgerond.

 

Afsluiting

Het studietraject duurt twee of drie jaar (afhankelijk van eerder verworven competenties). De afsluiting omvat een bekwaamheidsonderzoek in aanwezigheid van de assessoren en evt collega’s van de school, waarin de kandidaat laat zien hoe aan de te ontwikkelen bekwaamheden is gewerkt.

De student maakt dit mede zichtbaar aan de hand van documenten, lesverslagen, literatuurstudie en afsluitende opdrachten van de modulen op de Vrijeschool Pabo.

Toelatingseisen en aanmelden

 

De student kan na de propedeuse, of als deze is behaald op een andere pabo, instromen in het duaal traject. Allereerst moet je gewoon via studielink ingeschreven zijn bij onze opleiding. Daarnaast zoek je contact met Frank de Kiefte (kiefte.de.f@hsleiden.nl), of Angelique Prins (prins.a@hsleiden.nl) voor de aanmelding voor het duaal traject.

 

Toelatingsvoorwaarden

• behaalde propedeuse pabo;

• mogelijkheid om op een vrijeschool minimaal twee dagen te werken in een klas als leraar;

• begeleiding op de stageschool door een college; en

• natuurlijke affiniteit met kinderen en met onderwijzen.

 

 

Kosten

De kosten bestaan uit:

• het wettelijk collegegeld per studiejaar

   (voor 2015 was dit € 1950,–);

• kosten voor het assessment en opzet studieplan

   (in 2015 was dit € 875,–);

• studieboeken, ongeveer € 400,- per jaar; en

• reiskosten van en naar de opleiding.