studiemogelijkheden en aanmelden

contact en open dag

verder lezen

de passie van docenten

een dag uit het leven van een student

filmportretten van oud studenten

portret van onze opleiding

welkom

Toelatingseisen en aanmelden

 

Aanmelden via www.studielink.nl

Wil je in september 2019 starten met de flexibele deeltijdopleiding van de Vrijeschool Pabo? Bekijk hieronder of je voldoet aan de toelatingseisen en meld je zo snel mogelijk aan via Studielink (uiterlijk 15 juli 2019).

 

Voor aanmelding via Studielink heb je een DigiD nodig. Het aanvragen van een DigiD duurt ongeveer een week. Direct na je aanmelding op Studielink ontvang je per mail je studentnummer voor Hogeschool Leiden.

 

Intakeprocedure

Om een bewuste keuze voor dit beroep te maken, doorloop je voor de Vrijeschool Pabo een intakeprocedure (studiekeuzecheck). Samen ontdekken wij of de opleiding een goede match voor jou is.

Bekijk de intakeprocedure van de Vrijeschool Pabo deeltijd

 

Let op: heb je je al aangemeld via Studielink? Houd dan je e-mailbox goed in de gaten. Communicatie over de intakeprocedure verloopt via het mailadres dat je hebt doorgegeven in Studielink. Ontvang je geen mail over de Studiekeuzecheck? Controleer dan je spambox en neem wanneer nodig contact met op met onze Servicedesk via servicedesk@hsleiden.nl.

 

De complete informatie over inschrijven bij Hogeschool Leiden vind je op de inschrijfpagina van Studentinschrijving.

 

Toelatingseisen

Als je deze opleiding wilt volgen, is het belangrijk dat je voldoet aan de wettelijk (landelijk) vastgestelde toelatingseisen. In de onderstaande lijst kun je bekijken of jouw diploma toelating geeft tot de flexibele deeltijdopleiding van de Vrijeschool Pabo en of jij toelatingstoets moet afleggen.

 

Hbo/wo

Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en hoeft dus geen toelatingstoets af te leggen. Je kunt de opleiding in gemiddeld 2 jaar doorlopen.

 

Propedeuse pabo**

De toelatingsvoorwaarden zijn afhankelijk van je vooropleiding vóór je aan het hbo/wo startte. Je propedeuse blijft geldig waardoor je propedeutische fase van de opleiding niet opnieuw hoeft te doen.

 

Propedeuse hbo/wo**

De toelatingsvoorwaarden zijn afhankelijk van je vooropleiding vóór je aan het hbo/wo startte. Zie vwo, havo, mbo hieronder om te zien óf en welke toelatingstoetsen je moet maken. Je doorloopt de opleiding in gemiddeld 4 jaar.

 

Vwo*

Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en hoeft dus geen toelatingstoets af te leggen.  Je doorloopt de opleiding in gemiddeld 4 jaar.

 

Havo*

Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden met de volgende vakken in je pakket: aardrijkskunde, geschiedenis én natuur & techniek. Als één of meerdere van deze vakken ontbreken dan kun je alleen starten met de opleiding als je ook de toelatingstoets(en) behaalt. Je doorloopt de opleiding in gemiddeld 4 jaar.

 

Mbo

Je voldoet alleen aan de toelatingsvoorwaarden met een diploma op niveau 4 en als je drie de toelatingstoetsen hebt behaald. Je doorloopt de opleiding in gemiddeld 4 jaar.

 

Buitenlandsdiploma

Bekijk de informatie voor studenten met een buitenlands diploma van Studentinschrijving. In het intakegesprek wordt er gekeken naar de duur van jouw opleiding.

 

21+ toets***

Je voldoet alleen aan de toelatingsvoorwaarden als je de 21+ toets én alle drie de toelatingstoetsen hebt gehaald. Je doorloopt de opleiding in gemiddeld 4 jaar.

 

 

* Heb je een vwo- of havodiploma behaald voor 2007?  Dan moet deze door de examencommissie beoordeeld worden. Dit kan via vsp.examencommissie@hsleiden.nl.

 

** Heb je al een Propedeuse op een andere Pabo behaald en wil je overstappen naar de flexibele deeltijdopleiding van de Vrijeschool Pabo in Leiden? In dat geval hoef je geen landelijke toelatingstoetsen te maken, maar het is wel noodzakelijk dat je dit laat weten aan de examencommissie via vsp.examencommissie@hsleiden.nl.

 

*** Als je niet in het bezit bent van een van de vereiste diploma's en je bent bij aanvang van de studie 21 jaar of ouder, dan kun je een capaciteitenonderzoek aanvragen. Meer informatie hierover vind je op de pagina Toelatingsonderzoek 21+ van de afdeling Studentinschrijving. Bij een diploma dat gelijkwaardig is aan havo, vwo of mbo niveau 4 is het in sommige gevallen mogelijk om vrijstelling van bovenstaande eis te verlenen. Een verzoek hiertoe kun je richten aan de examencommissie via vsp.examencommissie@hsleiden.nl.

 

 

 

Kosten

De hoogte van het collegegeld voor bacheloropleidingen wordt jaarlijks vastgesteld. De actuele bedragen en informatie vind je op de pagina Collegegeld van de afdeling Studentinschrijving.

 

Ben je van plan om te starten met deze opleiding en heb je geen recht meer op studiefinanciering (ook niet in de vorm van een lening)? Het kan zijn dat je wel in aanmerking komt voor een tegemoetkoming leraren via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit is een gift die bestaat uit een vergoeding voor het cursus- of collegegeld en de schoolkosten. Meer informatie en de voorwaarden voor een tegemoetkoming leraren vind je op de website van DUO.

Naast de voltijdopleiding bieden we ook een flexibele deeltijdopleiding aan met meer zelfstudie en minder contacttijden. Hoe het opleidingstraject eruit ziet, verschilt per student. Dit hangt onder andere af van jouw leerbehoeften, vooropleiding, (werk)ervaring en persoonlijke situatie. In de eerste maanden van de studie wordt in kleine groepen een leer-studieplan opgezet, dat past bij jouw persoonlijke situatie en jouw studiewensen. Je moet wel rekenen op verplichte aanwezigheid op de maandagmiddagen en vroege avonduren. Voor deze opleidingsvariant is het belangrijk dat je goed en zelfstandig kunt studeren en plannen. Je ben maximaal anderhalve dag aanwezig op de opleiding, daarnaast loop je stage in een vrijeschool. Door het flexibele karakter is deze variant te combineren met een kleine parttime baan of de (gedeeltelijke) zorg voor een gezin. Goed om te weten: de meeste studenten die kiezen voor de Vrijeschool Pabo in deeltijd, kunnen een baan van maximaal twee tot drie dagen per week combineren met deze studie. De studiebelasting hangt af van je studietempo, en hoe je stagelopen naast je werkende en privéleven weet in te vullen. flexibele deeltijdopleiding
Bij de flexibele deeltijdopleiding van de Vrijeschool Pabo ligt de focus op het ontwikkelen van jouw competenties op het gebied van pedagogisch-didactische vaardigheden. Met name competenties zoals nieuwsgierigheid, exact waarnemen, verbinden van theorie en praktijk, onderzoekend vermogen en kunstzinnig vermogen spelen een belangrijke rol binnen het leerproces. Dat proces ziet er voor iedere student anders uit. In het onderwijsprogramma is dan ook veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, eigen keuzes en het ontwikkelen van algemene (vakinhoudelijke) kennis. Tijdens iedere fase van het deeltijdtraject werk je met ‘leeruitkomsten’. Hierbij maak je het resultaat van wat je hebt geleerd meetbaar. Afhankelijk van jouw leervoorkeur kies je per onderwijsonderdeel welke manier van leren het beste bij jou past: contactonderwijs, individueel leren of werkplekleren. Leren van en met elkaar
In het programma is ook tijd opgenomen om van elkaar en met elkaar te leren. Hiervoor zijn vaste uren ingeroosterd. Zo bereiden we je voor op het werken in je toekomstige team. Culturele ontwikkeling en jaarfeesten
Culturele ontwikkeling speelt een grote rol op vrijescholen. Bij ons betekent dit naast zelf oefenen met beeldende kunst, drama en muziek, dat je verhalen leert vertellen uit de cultuurgeschiedenis; bijvoorbeeld uit de Griekse mythologie, Edda, de bijbel maar ook legenden en sprookjes. De jaarfeesten en gemeenschappelijke bijeenkomsten zijn een vast onderdeel van het studieprogramma van de Vrijeschool Pabo Leiden. De studiebelasting en opleidingsduur
De studieduur en -belasting van de flexibele deeltijdopleiding hangen af van je studietempo en hoe je het stagelopen weet in te vullen naast je werkende en privéleven. De totale studiebelasting van de opleiding is 240 EC (European Credit), verdeeld over vier fases van ieder 60 EC. Hierbij staat 1 EC voor een studiebelasting van 28 uur. Versneld opleidingstraject
Afhankelijk van je vooropleiding zijn er mogelijkheden om het programma versneld te doorlopen. Heb je bijvoorbeeld al een hbo- of wo-bacheloropleiding afgerond? Dan is het mogelijk om binnen twee jaar je diploma te behalen. Je kunt er echter voor kiezen om minder tijd te investeren en er langer over te doen of meer tijd en sneller klaar te zijn. Begeleiding tijdens de opleiding
Omdat we bij de Vrijeschool Pabo kleinschalig werken, is er altijd een intensief contact tussen de docenten en studenten. Tijdens de opleiding word je begeleid door een hecht team van betrokken en ervaren docenten. Ieder met een eigen deskundigheid en passie. Studeren met een functiebeperking
Voor meer informatie over studeren met een functiebeperking en welke voorzieningen de hogeschool biedt, kun je terecht bij de Studentendecaan.

 

Flexible deeltijdopleiding

(2 tot 4 jaar)