studiemogelijkheden en aanmelden

contact en open dag

verder lezen

de passie van docenten

een dag uit het leven van een student

filmportretten van oud studenten

portret van onze opleiding

welkom

Nascholingsmogelijkheden

Goed rekenonderwijs, wat is dat? En wat vraagt dat van jou als leerkracht? De cursus Goed onderwijskundig RekenTraject (GORT) richt zich op het versterken van de didactische competenties van de leerkracht in het rekenonderwijs.

 

Dit vraagt van de leerkracht een aantal competenties:

• je herkent hoe het kind rekent

• je weet welke oplossingswijzen binnen een vraagstelling mogelijk zijn

• je kunt vragen stellen of interventies doen, zodat je zo goed mogelijk aansluit bij het niveau van het kind

• je bent in staat leerlingen na te laten denken over hun rekenwerk en hen dit te laten verwoorden

• je kunt een onderwijssituatie creëren waarin leerlingen zich verder kunnen ontwikkelen

 

'GORT' helpt jou als leerkracht om de leerling tot beter rekenwerk te krijgen.

 

Voor wie

Leerkrachten die werkzaam zijn in het regulier basisonderwijs, groep 3 t/m 8, of vrijeschool-onderwijs, klas 1 t/m 6, met kennis van de rekenleerlijnen.

 

Inhoud van de cursus

Tijdens de cursus komen diverse werkvormen aan bod waardoor er wordt nagedacht over het didactisch handelen. Er worden geschikte opdrachten aangereikt en er worden verschillende video’s en materialen gebruikt ter inspiratie. Tijdens de cursus komt ook het maken van keuzes in leerstof aan bod en worden leerkrachten gestimuleerd om in ‘langere lijnen’ te leren denken.

 

Doel van de cursus

Na de cursus:

• heb je meer kennis van en inzicht in denkprocessen van kinderen

• kun je kritisch reflecteren op de mate waarin je kinderen aan het denken krijgt

• kun je goede opdrachten ontwerpen

• kun je als leerkracht leerlingen cognitief stimuleren

• kun je visualiseren en schematiseren om het denken te ondersteunen

• kun je leerlingen zo begeleiden dat je kunt aansluiten op het leerproces van iedere leerling en

heb je hierbij passende middelen in handen voor instructie, begeleiding en nabespreking.

• zie je dagelijkse activiteiten in het licht van een langdurige ontwikkeling

• kun je deze vaardigheden ook inzetten bij andere schoolse activiteiten

 

Docenten

Ceciel Borghouts,

Borghouts Rekenadvies, auteur protocol Ernstige Reken-wiskundeproblemen en dyscalculie ERWD, auteur 'Rekenrijk', heeft ruime ervaring in het begeleiden van teams.

Ine Meijers,

docent rekenen-wiskunde Vrijeschool Pabo Hogeschool Leiden, opleider post-hbo-opleiding Rekencoördinator, auteur 'Gort, Goed onderwijskundig RekenTraject' (in druk, publicatie van de Vereniging van Vrijescholen).

Contact

Hogeschool Leiden/cluster Educatie

Centrum onderwijs & innovatie Leiden

Zernikedreef 11

2333 CK Leiden

 

Ilja van Santen, projectleider Centrum onderwijs & innovatie

Marina Boekenstijn, projectmedewerker

Laura Verhaar, management ondersteuner

Telefoonnummer: 071-5188726

 

Inschrijven

Inschrijven voor deze opleiding kan hier.

 

Studiebelasting

De totale studiebelasting bedraagt circa 60 uur (2 EC):

• 36 uur contacttijd (verdeeld over 6 bijeenkomsten)

• 24 uur zelfstudie.

In overleg kan een aangepaste vorm worden afgesproken. Tussen de bijeenkomsten door voert de cursist opdrachten uit in de eigen lespraktijk.

 

Kosten

€ 1.125,- (exclusief literatuur)

 

Certificaat

Na afronding van deze cursus ontvang je een bewijs van deelname van Hogeschool Leiden.

 

Cursusdata

Donderdagen, 9.30 - 16.00 uur

01-10-2015

05-11-2015

03-12-2015

28-01-2016

03-03-2016

31-03-2016

 

Registerleraar

Deze opleiding wordt gevalideerd door het beroepsregister voor leraren, registerleraar.nl.

 

Incompany

Het is mogelijk om deze cursus op maat voor een of meerdere schoolteams te organiseren. Incompany-trajecten kunnen op locatie plaatsvinden. Uiteraard kunnen de cursusdagen in overleg worden afgesproken.

 

Goed Onderwijskundig RekenTraject (GORT)

Basisopleiding Vrijeschool Onderwijs (BVO)

Voor wie zich als (regulier) basis-onderwijs docent de vrijeschool-pedagogie eigen wil maken?

Lees meer

 

Goed Onderwijs-kundig RekenTraject (GORT)

Deze cursus richt zich op het ver-sterken van de didactische com-petenties van de leerkracht in het rekenonderwijs.

Lees meer

 

2-Jarige cursus Handwerken basisonderwijs

Voor wie zich verder willen ontwikkelen op het gebied van handwerken in het basisonderwijs.

Lees meer

 

Werken in verbinding met ouders

Het in verbinding zijn met ouders is belangrijk. Maar wat nu als dit niet vanzelf gaat?

Lees meer

 

Masterclass Pedagogisch Meesterschap

Anders evalueren & verantwoorden

Hoe maak je de ontwikkeling van kinderen nu zichtbaar?

Lees meer