studiemogelijkheden en aanmelden

contact en open dag

verder lezen

de passie van docenten

een dag uit het leven van een student

filmportretten van oud studenten

portret van onze opleiding

welkom

Nascholingsmogelijkheden

Basisopleiding Vrijeschool Onderwijs (BVO)

Voor wie zich als (regulier) basis-onderwijs docent de vrijeschool-pedagogie eigen wil maken?

Lees meer

 

Goed Onderwijs-kundig RekenTraject (GORT)

Deze cursus richt zich op het ver-sterken van de didactische com-petenties van de leerkracht in het rekenonderwijs.

Lees meer

 

2-Jarige cursus Handwerken basisonderwijs

Voor wie zich verder willen ontwikkelen op het gebied van handwerken in het basisonderwijs.

Lees meer

 

Masterclass Pedagogisch Meesterschap

Anders evalueren & verantwoorden

Hoe maak je de ontwikkeling van kinderen nu zichtbaar?

Lees meer

Werken in verbinding met ouders

Het in verbinding zijn met ouders is belangrijk. Maar wat nu als dit niet vanzelf gaat?

Lees meer

 

Masterclass Pedagogisch Meesterschap (1 jaar)

Conceptscholen, zoals vrijescholen en andere vernieuwingsscholen hebben een pedagogische visie en werken met een bijzonder curriculum, waarin kennis en kunde door kinderen van binnenuit ontwikkeld kan worden. Maar hoe maak je de ontwikkeling van kinderen nu zichtbaar? Hoe laat je met feiten zien wat een kind weet, kan, voelt en is?

 

Tri-band Verantwoorden is het instrument dat is ontwikkeld om verantwoording af te kunnen leggen over de opbrengst van het onderwijs, het weten, doen, samenleven en zijn van kinderen. Het gebruik van een pedagogisch evaluatieprogramma met verschillende assessmentvormen en toetsen, brengen zowel het persoonlijk leerproces als het resultaat in beeld.

 

Doelgroep

De Masterclass Pedagogisch Meesterschap is bedoeld voor ervaren leraren en intern begeleiders binnen conceptscholen en andere vernieuwingsscholen binnen het primaire onderwijs.

 

Het traject is ontworpen voor leraren die op een nieuwe manier verantwoording willen afleggen over het onderwijs dat zij verzorgen voor de kinderen in hun groep en die zich willen verdiepen in nieuwe vormen van evalueren van goed onderwijs.

 

Doel

De masterclass is voor de leerkracht die zich niet alleen afvraagt hoe hij ‘les geeft’ en het werk organiseert, maar die zich ook afvraagt hoe de kinderen eigenaar kunnen zijn van het leerproces en wat het bewijs is van wat geleerd is.

 

En niet in de laatste plaats heeft de masterclass tot doel de onderzoekende leraar te ondersteunen. Welke kennis heb je nodig over de domeinen rekenen, taal en de kennisgebieden van het curriculum om goed onderwijs te creëren en tegelijk verantwoording af te leggen over wat kinderen bereiken? Hoe geef je als leraar ruimte voor eigenheid aan de kinderen? Hoe geef je ruimte aan sociale en affectieve vaardigheden naast cognitieve vaardigheden?

 

Hoe leer je kinderen het nieuwe te ontdekken, uitdagingen aan te gaan om doelen te bereiken? En hoe verzamel je samen met kinderen, collega’s en ook met ouders de bewijzen van wat kinderen kunnen?

 

Leren kennen en hanteren van assessmentvormen naast traditionele vormen van toetsen, uitgaan van het eigen curriculum en de bijbehorende domeinen en leerlijnen, verantwoordelijkheid dragen voor de groep en het delen met het team, staan centraal.

 

Je kunt een specialisatie kiezen voor Montessori onderwijs, Vrijeschool onderwijs of ander conceptonderwijs.

 

Inhoud

De masterclass is opgebouwd aan de hand van de vier pijlers:

1.Weten –proviand voor onderweg. Bijweten staan theorie en vaardigheden centraal. Met daarin:

Waartoe leidt goed onderwijs

Tri-band Verantwoorden

Anders toetsen

Mathetiek en de typologie van de school

Onderzoek in eigen werk

2. Doen –een eerste oriëntatie. Je ontwerpt een ontwikkeltraject voor je eigen de groep leerlingen. Bij doen kijk je daarbij stelselmatig terug op je eigen werk in de klas en de eigen school. Je krijgt hierbij persoonlijke begeleiding. Door daarbij een facet in het eigen werk te kiezen dat je nader onderzoekt, denk je niet alleen over wat de ontwikkeling waard is, maar weet je dat ook.

3. Samen –op de werkvloer. Samen met mededeelnemers kijk je naar mogelijkheden om met elkaar mee te kijken naar de plannen voor en de praktijk van de vernieuwende activiteiten.

4. Zijn –op weg naar meesterschap. In de pijler ‘zijn’ komt samen wat voor jou vanuit persoonlijke idealen belangrijk is. Zodat je kan spreken van persoonlijk professioneel meesterschap.

 

De laatste bijeenkomst is een openbaar Slotsymposium waar je in twee of drietallen je eigen ontwikkeling presenteert aan belangstellende collega’s. Je bent inspirerend voor anderen en je meesterschap is een feit.

 

Opbrengst

De voornaamste opbrengst van de masterclass is dat je met behulp van het instrument Tri-band Verantwoorden de kennis praktisch weet om te zetten in een pedagogisch evaluatieprogramma voor al je leerlingen.

• Je geeft gedurende het masterclass jaar twee workshops aan je eigen team, één over een nieuwe theorie die je aanspreekt en één over je eigen ontwikkeltraject.

• Je bent in staat om een vernieuwend onderwijs-ontwikkeltrajectte ontwerpen en uit te voeren. Je schrijft een kort artikel over je vondsten, aangevuld met illustraties uit je eigen werk.

• Je leert de grondprincipes kennen van de onderzoekende leraar. Je stelt jezelf een praktijk vraag en maakt een onderzoeksverslag.

Kortom: je ontwikkelt meesterschap.

 

Bijeenkomsten schoolleiding

Gedurende de masterclass zijn er twee bijeenkomsten voor de schoolleiders van de betreffende deelnemers om zo de ontwikkeling en de professionele groei van de deelnemers te verduurzamen. Zij onderzoeken hoe de ingeslagen weg en de hedendaagse (nieuwe) werkwijze binnen de kaders van ‘wat moet en wat mag’ het best ‘levend’ gehouden kan worden en in de toekomst verder kan groeien onder het motto ‘bewaren en doorgeven’ in het team.

 

Andere trajecten van Pedagogisch Meesterschap

Het programma Pedagogisch Meesterschap kent drie trajecten, namelijk de:

Masterclass Pedagogisch Meesterschap voor leerkrachten

Teamscholing Pedagogisch Meesterschap voor schoolteams

Collegereeks Beleid Pedagogisch Meesterschap voor schoolleiders en intern begeleiders

 

 

Contact

Hogeschool Leiden/cluster Educatie

Centrum onderwijs & innovatie Leiden

Zernikedreef 11

2333 CK Leiden

 

Ilja van Santen, projectleider Centrum onderwijs & innovatie

Marina Boekenstijn, projectmedewerker

Laura Verhaar, management ondersteuner

Telefoonnummer: 071-5188726

 

 

Duur

De masterclass duurt één studiejaar, circa 10 maanden.

 

Studiebelasting

De totale studiebelasting bedraagt circa 280 uur (10 EC) en is als volgt verdeeld:

Contacttijd: 78 uur (80% aanwezigheidsplicht)

Zelfstudie, onderzoek, opdracht: 202 uur

 

Inschrijven

Inschrijven voor Masterclass Pedagogisch Meesterschap, specialisatie Vrijeschool onderwijs, kan hier.

 

Data

De data waarop de masterclass plaatsvindt is afhankelijk van de gekozen specialisatie.

Vrijeschool onderwijs

De masterclass met de specialisatie Vrijeschool onderwijs wordt op de maandag verzorgd, van 15.00 –21.00 uur.

 

Rooster Vrijeschool onderwijs

Allen maandagen:

07-09-15 / 15.00-21.00

28-09-15 / 15.00-18.00

02-11-15 / 15.00-21.00

16-11-15 / 15.00-18.00

07-12-15 / 15.00-21.00

11-01-16 / 15.00-21.00

01-02-16 / 15.00-21.00

07-03-16 / 15.00-21.00

21-03-16 / 15.00-18.00

11-04-16 / 15.00-21.00

23-05-16 / 15.00-18.00

08-06-16 / 14.00-18.00 < slotbijeenkomst, dit is een woensdag

 

Ander conceptonderwijs

De masterclass met de specialisatie Ander conceptonderwijs wordt op de dinsdag verzorgd, van 15.00 –21.00 uur.

Montessori onderwijs

De masterclass met de specialisatie Montessori onderwijs wordt op de woensdag verzorgd, van 15.00 –21.00 uur.

 

Locatie

Hogeschool Leiden

In overleg kan bij voldoende animo worden gekozen voor een locatie in een andere regio.

 

Kosten

€1.725,- (inclusief studiemap, koffie/thee en kleine maaltijd tijdens de studiedagen, exclusief literatuur)

 

Certificaat

Na de succesvolle afronding van deze masterclass ontvang je het certificaat Masterclass Pedagogisch Meesterschap, Anders Evalueren & Verantwoorden van Hogeschool Leiden.

 

Lerarenregister

De masterclass wordt gevalideerd door het beroepsregister voor leraren, registerleraar.nl.