studiemogelijkheden en aanmelden

contact en open dag

verder lezen

de passie van docenten

een dag uit het leven van een student

filmportretten van oud studenten

portret van onze opleiding

welkom

Studiemogelijkheden

De pabo kent meerdere mogelijkheden om tot leraar basisonderwijs te worden opgeleid. Met elke student wordt een aanmeldingsgesprek gevoerd, waarbij gekeken wordt welke opleidingsvorm passend is. Om toegelaten te worden tot de opleiding is een geldig diploma op havo 5-niveau of hoger vereist, of een vierjarige mbo-opleiding. Als je ouder bent dan 21 kun je toelating vragen middels een 21+ toets.

Met studenten die een propedeutisch jaar hebben gedaan op een andere hbo-instelling, een mbo 4-opleiding Onderwijsassistent of een afgeronde hbo- of universitaire studie hebben gevolgd, wordt individueel bekeken wat de instapmogelijkheden zijn binnen de opleidingen.

 

 

 

Voltijd-dagopleiding (4 jaar)

De voltijd-dagopleiding is eigenlijk de ‘gewone studie’. Je stapt het studenten-leven in, met studie, stage, op kamers gaan en je eigen leven leiden. Je vindt het belangrijk om studiegenoten te ontmoeten en samen met hen te leren en soms ook andere dingen te doen.

De studie duurt vier jaar en neemt het grootste gedeelte van de week in beslag. Op de opleiding wordt gewerkt aan je kennis, vaardigheden en houding om een goede leraar te worden. Je volgt niet alleen (werk)colleges, maar ook kunstvakken waarin je je eigen talenten verder kunt ontwikkelen, en je doet mee aan gezamenlijke projecten.

Lees meer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flexibele deeltijd opleiding

(2 tot 4 jaar)

De studenten van de flexibele deeltijd opleiding verschillen in leeftijd, vooropleiding, opgedane werkervaring.

Afhankelijk van je vooropleiding zijn er mogelijkheden om het programma versneld te doorlopen. Heb je bijvoorbeeld al een hbo- of wo-bachelor-opleiding afgerond? Dan is het mogelijk om binnen twee jaar je diploma te behalen.

De vaste lesdag is op maandag (middag en avond). Ook is het mogelijk om een aantal lessen op woensdag te volgen.

De meeste studenten die kiezen voor de Vrijeschool Pabo in deeltijd, kunnen een baan van maximaal twee tot drie dagen per week combineren met deze studie. De studiebelasting hangt af van je studietempo, en hoe je stagelopen naast je werkende en privéleven weet in te vullen.

Lees meer

 

 

 

 

Zij-instroom traject (2 jaar)

Voor studenten die al een wo- of hbo-bachelor hebben en een baan in het onderwijs hebben, is er de mogelijkheid om als zij-instromer hun bevoegdheid te behalen. Onder bepaalde omstandigheden kan de school waar je lesgeeft, daar subsidie voor krijgen.

Zij-instromers volgen de meeste lessen samen met de verkorte deeltijdopleiding, dus met een lange lesdag op maandag en een kortere op woensdagmiddag/avond. Daarnaast krijgen zij begeleiding in de praktijk, in samenwerking met de basisschool.

Lees meer

 

 

 

 

 

 

Nascholingsmogelijkheden

We hebben momenteel verschillende nacholingstrajecten:

 

Als je je bevoegdheid tot leraar (regulier) basisonderwijs al behaald hebt en je wilt je verdiepen in het vrijeschool-onderwijs, dan kan je de nascholing volgen: basisopleiding vrijeschool-leerkracht.

 

Daarnaast is het mogelijk om een eenjarige cursus handwerken te volgen, of je verder te verdiepen in goed reken-onderwijs. En dan is er nog de 'Masterclass Pedagogisch Meesterschap' en de cursus 'Werken in verbinding met ouders'.

Lees meer

 

 

 

 

 

 

Persoonlijk studieadvies

Het is belangrijk om te kiezen wat precies bij jou past. Daarom kun je een studie advies vragen aan Daira Visch. Mail haar op visch.d@hsleiden.nl en ze belt of mailt je terug.

 

Vier keer per jaar een Open Dag

Tijdens een Open Dag maak je kennis met onze opleiding. Er zijn presentaties van studenten, workshops en er is alle tijd voor een persoonlijk gesprek met docenten én studenten. Elk jaar zijn er vier open dagen. De nieuwe data worden eind september bekend gemaakt.

 

Top-opleiding van Nederland

We zijn weer uitgeroepen tot een top-opleiding. Onze docenten worden zelfs als de beste gezien in Nederland.

 

Studentenvoorzieningen in Leiden

Op deze pagina van Hogeschool Leiden vind je alle links naar voorzieningen en informatie.

 

Aanmelden

De Vrijeschool Pabo is onderdeel van Hogeschool Leiden. Het aanmelden gebeurt daarom via hun website.

 

Studiekosten & studiefinanciering

Alle informatie over collegegeld en andere studiekosten vind je hier.

Je studiefinanciering en ov-studentenkaart kun je aanvragen bij www.ib-groep.nl (Dienst Uitvoering Onderwijs - voormalig IB-groep). Vergeet niet je aanvraag tijdig in te dienen.

 

Zomercursus rekenen en taal

Dé mogelijkheid om je weggezakte kennis van onze taal en het rekenen weer op te halen.