studiemogelijkheden en aanmelden

contact en open dag

verder lezen

de passie van docenten

een dag uit het leven van een student

filmportretten van oud studenten

portret van onze opleiding

welkom

Toelatingseisen en aanmelden

 

Aanmelden via www.studielink.nl

Wil jij in september 2018 starten met een deeltijd-, duale- of Associate degree-opleiding of een masteropleiding? Voor deze opleidingen is het tot 15 juli 2018 mogelijk om een verzoek tot inschrijving in te dienen via www.studielink.

 

Toelatingsvoorwaarden

Je bent toelaatbaar tot de tweejarige deeltijdopleiding met een afgeronde hbo- of wo-opleiding. In het verleden was het mogelijk zonder afgeronde hbo-, of wo-opleiding met een assessment alsnog toegelaten te worden mits je over aantoonbaar een hbo/wo denk-werkniveau beschikte. Dit is met ingang van studiejaar 2013-2014 niet meer mogelijk.

 

De complete informatie over inschrijven vind je op de inschrijfpagina van Studentzaken van de Hogeschool Leiden. Vragen? Neem dan contact op met Studentzaken via 071 5188 881 of kijk op studielink.nl.

 

We vragen na inschrijving kopieën van diploma's op. Tevens ontvang je verdere informatie, waaronder de boekenlijst. Ook verzoeken we je een digitale intakelijst in te vullen. Op basis hiervan kan een aanvullend intakegesprek worden gevoerd.

 

Zoek goed uit welke bedrag jij per jaar moet gaan betalen. Ben je bijvoorbeeld een zogenaamde 'stapelaar' dan kan het zijn dat je geen collegegeld, maar instellingsgeld moet betalen. Kijk onder welke categorie jij valt volgens het of neem contact op met: studentzaken@hsleiden.nl.

 

Kosten

De kosten voor de verkorte deeltijdopleiding bestaan per studiejaar uit collegegelden (lees hier de hoogte van deze wettelijke bijdrage), studieboeken (ongeveer € 400,– per jaar) en niet te vergeten reiskosten naar de stageplek. Meer informatie hierover wordt gegeven op open dagen.

Aangezien de Vrijeschool Pabo een onderwijsopleiding is, is het mogelijk om deze studie als tweede studie te doen tegen het wettelijke collegegeld. Heb je echter al een opleiding in het onderwijs gevolgd op hbo- of wo-niveau, dan moet het instellingscollegegeld betaald worden (dit was voor 2015

€ 5200,– per jaar). Zie voor een overzicht van de opleidingen waar dit voor geldt, de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (klik hier).

Het is mogelijk om een lerarenbeurs aan te vragen voor dit traject. Informatie hierover kun je ook vinden op de website van duo.

 

 

De deeltijdopleiding is voor studenten die al een hbo- of wo-bachelor hebben behaald. Je kan al goed studeren; ook planning, communicatie en reflectie gaan je gemakkelijk af. Daarnaast heb je tijd voor je studie.

 

Assessment

Voor deze opleidingsvariant moet je, naast de toelatingseisen, een assessment doen. In dit assessment toon je aan, dat je het vermogen hebt om in twee jaar deze studie te doen. Tijdens het assessment laat je zien wat je al in je andere studie ontwikkeld hebt aan (onderzoeks)vaardigheden en kennis. Bovendien laat je zien, dat je goed met kinderen om kan gaan en dat je pedagogisch-didactische literatuur goed kan verbinden aan praktijksituaties. Je maakt voor het assessment een portfolio en een presentatie. Er volgt ook een gesprek over praktijksituaties. Het assessment moet goed zijn voor een vrijstelling van 120 van de 240 studiepunten voor de bachelor.

 

 

De opbouw van de verkorte deeltijdopleiding

De studie duurt 2 jaar, met daarin elk 60 studiepunten. De lesdagen zijn op maandag 09:30 - 20:00 uur en deels op woensdag 15:30 - 20:00 uur. Gemiddeld 9 uur les per week. Daarnaast loop je vanaf het eerste jaar stage, in het vrijeschool-basisonderwijs. Dit is ongeveer een dag per week. De studiebelasting is gelijk aan twee jaar voltijd studeren.

 

Jaar 1

In dit eerste jaar maak je kennis met het vrijeschool-onderwijs vanuit leraarperspectief. Je leert de achtergrond van het vrijeschool-onderwijs kennen en leert ook om met ‘hoofd, hart en handen’ voor de klas te staan. Daarvoor ontwikkel je kunstzinnige vaardigheden en ga je op stage. Je leert snel dit eerste jaar. Aan het eind van het jaar kun je enkele lessen achter elkaar geven en heb je kennis van leerlijnen, lessen ontwerpen en goede reflecties.

 

Jaar 2

In het tweede jaar groei je door naar startbekwaam leraar. Je kiest hiervoor een korte leeftijdsspecialisatie, voor jonge kind (4-7 jaar) of oudere kind (8-12 jaar). Je leert langere periodes lesgeven. Aan het eind van de opleiding werk je toe naar meesterschap, door een individueel plan uit te werken dat ingaat op kennis, kunstzinnig werk en didactisch-praktisch werk. Hiermee sluit je je opleiding af tot leraar basisonderwijs, speciaal voor vrijescholen. Ook in dit tweede jaar heb je een lange lesdag op maandag en een deel van het jaar les op woensdag in de late middag en vroege avond.

De deeltijdopleiding heeft dezelfde lestijden als de voltijd aangepaste dagopleiding. De studenten zien elkaar bij koor en andere gezamenlijke activiteiten, zoals Studium Generale-lezingen en jaarfeestvieringen.

 

Verkorte deeltijdopleiding (2 jaar)