studiemogelijkheden en aanmelden

contact en open dag

verder lezen

de passie van docenten

een dag uit het leven van een student

filmportretten van oud studenten

portret van onze opleiding

welkom

De voltijd-dagopleiding (4 jaar)

 

Je hebt je keuze gemaakt voor de Vrijeschool Pabo en je wil graag de komende jaren besteden aan je studie en aan het studentenleven. Je vindt het belangrijk om als leraar er te zijn voor de kinderen. Niet alleen om ze iets te leren, maar vooral om ze te steunen in hun weg de wereld in. Je wil daarvoor een leraar worden die het kind elke dag als nieuw kan zien, die gemotiveerd is om zich steeds weer te verbinden met het kind en die voldoende kennis en vaardigheden opgebouwd heeft om met zelfvertrouwen voor de klas te staan.

 

De voltijd-dagopleiding is eigenlijk de ‘gewone studie’. Je stapt het studentenleven in, met studie, stage, op kamers gaan en je eigen leven leiden. Je vindt het belangrijk om studiegenoten te ontmoeten en samen met hen te leren en soms ook andere dingen te doen. De studie neemt het grootste gedeelte van de week in beslag. Op de opleiding wordt gewerkt aan je kennis, vaardigheden en houding om een goede leraar te worden. Je volgt niet alleen (werk)colleges, maar ook kunstvakken waarin je je eigen talenten verder kunt ontwikkelen, en je doet mee aan gezamenlijke projecten. Het gesprek met de ander, je samen verdiepen, is een belangrijk leermiddel. Je trekt in principe vier jaar lang op met je studiegenoten; je leert elkaar goed kennen en waarderen. Vanaf het eerste jaar wordt direct aandacht besteed aan studievaardigheden, aan planning en reflectie op jezelf. Dit laatste is ook belangrijk in de stages, waar je al in het eerste jaar les gaat geven aan kinderen op een vrijeschool.

 

 

De opbouw van de voltijd-dagopleiding

De studie duurt vier jaar, waarbij elk studiejaar ongeveer 20 lesuren per week heeft en lesweken afgewisseld worden met stageweken.

 

Jaar 1

Dit jaar staat in het teken van het thema ‘waarnemen en denken’, waarbij het belangrijk is dit open en onderzoekend te leren doen. Na het introductiekamp krijg je les in verschillende vakken. Sommige zijn meer gericht op de achtergrond van de vrijeschool (bijv. vrijeschool-leerplan), andere op je eigen denkontwikkeling (bijv. filosofie), op de stagepraktijk (didactiek) of op je eigen kunstzinnige vermogens (bijv. handvaardigheid). Bovendien leer je reflecteren op jezelf en op je stage. In de stageperiodes maak je (hernieuwd) kennis met het vrijeschool-onderwijs vanuit het perspectief van de leraar. Hoe sta je voor de klas, hoe begeleid je de kinderen individueel, klassikaal… en hoe is dit voor jezelf? Aan het eind van dit propedeusejaar besluit je om voor dit beroep te gaan en door te gaan met de opleiding. Ook moet je in dit jaar de entreetoetsen voor rekenen en taal halen en een bepaald aantal studiepunten om door te mogen studeren aan onze opleiding.

 

In de loop van het jaar ontstaat er meer betrokkenheid bij de opleiding. De Michaelweek is in de herfst een projectweek voor de gehele opleiding. Als je wilt, kan je deelnemen aan één van de studentencommissies, om de opleiding mede te dragen. Zo is er o.a. de culturele commissie, die jaarfeesten organiseert, en de opleidingscommissie, die meewerkt aan de vormgeving van de opleiding.

 

Jaar 2

Dit jaar staat in het teken van ‘spel en beweging’, waarbij de belangrijke kwaliteiten van een leraar, nu eens doelgericht dan weer flexibel, worden opgebouwd. Het gehele jaar heeft als blikrichting de didactiek. In alle vakken komt ‘lesgeven’ aan bod, terwijl je daarnaast ook jezelf verder bekwaamt in de kunstvakken, in het waarnemen van kinderen, in onderzoeksvaardigheden en in de leerlijnen. Het gaat in de vrijeschool om het zelf ontwerpen van lessen en periodes, waarvoor een goed overzicht en kennis van leerlijnen en ontwikkelingslijnen niet gemist kunnen worden. Ook heb je in het tweede jaar stage op een ‘niet-vrijeschool’. Hierbij leer je met methodes te werken en verruim je je blik naar andere onderwijsvormen.

In de loop van het tweede jaar maak je keuzes voor het derde jaar. Voor je minor en voor je leeftijdsspecialisatie. In het tweede studiejaar moet je je propedeuse ook volledig afronden om door te mogen studeren.

 

Jaar 3

De eerste helft van het derde jaar wordt volledig besteed aan de minor. Je kan kiezen voor een minor binnen de eigen opleiding, of voor een andere minor die aangeboden wordt door hogescholen. Ook is het mogelijk om in deze tijd een buitenlandse stage te plannen of een eigen plan uit te voeren dat bijdraagt aan jouw leraar zijn.

  Tijdens de tweede helft van het derde jaar verdiep je je in een leeftijdsfase van de kinderen. Als je je wilt specialiseren in de begeleiding van kleuters, kies je voor de leeftijdsspecialisatie van 4-7 jaar. Wil je liever leren hoe je nu echt een periode lesgeeft en hoe je kinderen in groep 3-8 begeleidt, dan kies je voor de leeftijd 8-12 jaar. Als je eigenlijk wel graag met oudere kinderen werkt en misschien wel door wil leren voor de middelbare school, dan kun je kiezen voor de specialisatie 10-14 jaar. In dit semester ben je intensief bezig met voorbereiding (in kennis en vaardigheden) en uitvoering van stages in jouw leeftijdsspecialisatie. Je bent ook weer binnen de opleiding, en neemt dus bijv. ook weer deel aan het koor en aan gezamenlijke activiteiten.

 

Jaar 4

De kroon op je studie. Meestal ga je in dit jaar een lange periode op stage, waarbij je onderwijs verzorgt en ook deelneemt aan vergaderingen, ouderavonden, jaarfeesten… Kortom, je oefent het leraarschap in al zijn facetten en hebt als steun nog een opleiding en je klasgenoten om je heen. Ook verdiep je je nog een keer echt in onderzoek doen, zowel op ‘wetenschappelijke’ wijze als binnen een kunstdiscipline. Je sluit de opleiding af met diverse eindwerkstukken en een enthousiaste presentatie, waarin je je kennis, vaardigheden en ambities kan laten zien.

 

Toelatingseisen en aanmelden

 

Studiekeuzecheck

De complete informatie over inschrijven bij Hogeschool Leiden vind je op de inschrijfpagina van Studentzaken. Heb je vragen? Neem dan contact op met Studentzaken via telefoonnummer 071 5188 881 of kijk op www.studielink.nl.

 

Toelatingsvoorwaarden

Voor de voltijd-dagopleiding en de voltijd aangepaste dagopleiding gelden dezelfde toelatingseisen.

Je wordt tot de voltijdopleiding Pabo toegelaten met een diploma havo, vwo of een mbo-diploma op niveau 4. Je bent met elk vakkenpakket of profiel welkom. Dit geldt zowel voor leerlingen die de vernieuwde Tweede Fase (vanaf 2007) volgen, als voor leerlingen die eindexamen doen volgens het programma van de Tweede Fase van 2006 of eerder.

 

Je vooropleiding is HBO/WO:

je bent toelaatbaar tot de tweejarige deeltijdopleiding.

 

Je vooropleiding is VWO:

je bent direct toelaatbaar tot Vrijeschool Pabo. Je hoeft dus niet deel te nemen aan de toelatingstoetsen voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur&techniek.

 

Je vooropleiding is HAVO:

er is een toelatingstoets voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur&techniek (biologie of natuurkunde). Mocht je in deze vakken eindexamen hebben gedaan dan krijg je voor dat vak (of vakken) vrijstelling.

 

Je vooropleiding is MBO:

je dient toelatingstoetsen te maken voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur&techniek.

 

Voor meer informatie over de toelatingstoetsen en toetshulp verwijzen wij je naar: www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

 

Toelatingsvoorwaarden 21+

Wil je studeren aan de vierjarige voltijdopleiding maar ben je niet in het bezit van de vereiste diploma's? Als je 21 jaar of ouder bent, kun je je inschrijven voor een toelatingstoets. Deze bestaat uit een capaciteitenonderzoek dat inzicht geeft in je leervermogen. De kosten van het toelatingsonderzoek bedragen € 250,- incl. BTW. Je kunt je opgeven bij Aob Compaz via de backoffice Verkoop in Zwolle (038-4553040) of via info@aob-compaz.nl

Het advies van de 21+ toets moet uiterlijk 1 augustus 2016 in het bezit zijn van Hogeschool Leiden. Je mag éénmaal per jaar aan deze toets deelnemen. Een herkansing is niet mogelijk. Lees meer over de inhoud van de toets.

 

Je dient toelatingstoetsen te maken voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Voor meer informatie over de toelatingstoetsen en toetshulp verwijzen wij je naar: www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

 

Gelijkwaardig diploma

Bij een diploma dat gelijkwaardig is aan havo, vwo of mbo niveau 4 is het in sommige gevallen mogelijk om vrijstelling van bovenstaande eis te verlenen. Een verzoek hiertoe kun je richten aan de Examencommissie via: vsp.examencommissie@hsleiden.nl

 

Kosten

De hoogte van het collegegeld voor bacheloropleidingen wordt jaarlijks vastgesteld. Voor studenten die eerder al een bacheloropleiding in de sector Onderwijs of Gezondheids-zorg hebben afgerond gelden andere tarieven.

Lees de actuele bedragen en informatie.

 

De kosten van boeken, syllabi en andere studiematerialen bedragen voor het eerste jaar van de opleiding ongeveer

€ 800. Reken ook op € 120 voor het introductiekamp en excursies in het eerste jaar. In de jaren daarna ligt dit bedrag ruim de helft lager. Voor het volgen van deze opleiding is het handig als je over een eigen computer beschikt.