studiemogelijkheden en aanmelden

contact en open dag

verder lezen

de passie van docenten

een dag uit het leven van een student

filmportretten van oud studenten

portret van onze opleiding

welkom

Nascholingsmogelijkheden

Basisopleiding Vrijeschool Onderwijs (BVO)

Voor wie zich als (regulier) basis-onderwijs docent de vrijeschool-pedagogie eigen wil maken?

Lees meer

 

Goed Onderwijs-kundig RekenTraject (GORT)

Deze cursus richt zich op het ver-sterken van de didactische com-petenties van de leerkracht in het rekenonderwijs.

Lees meer

 

2-Jarige cursus Handwerken basisonderwijs

Voor wie zich verder willen ontwikkelen op het gebied van handwerken in het basisonderwijs.

Lees meer

 

Masterclass Pedagogisch Meesterschap

Anders evalueren & verantwoorden

Hoe maak je de ontwikkeling van kinderen nu zichtbaar?

Lees meer

Werken in verbinding met ouders

Het in verbinding zijn met ouders is belangrijk. Maar wat nu als dit niet vanzelf gaat?

Lees meer

 

Op vrijescholen zijn ouders doorgaans zeer betrokken. Vaak kozen zij bewust voor een school met een visie op mens en ontwikkeling. Scholen met een antroposofische grondslag zien onderwijs als onderdeel van de ontwikkeling. ‘Worden wie je bent’ is het doel. Dit proces beslaat het hele leven van een kind en eindigt niet bij de deur van de school. Vrijescholen willen kinderen ondersteunen bij hun ontwikkelingsvraag. Deze kan complex zijn, zeker met de invoering van de Wet Passend Onderwijs. Het in verbinding zijn met ouders en van daaruit samenwerken om antwoorden te vinden op vragen is voor dit proces van groot belang.

 

Maar wat nu als dit niet vanzelf gaat? Oudercontacten kunnen door een leerkracht of docent als belastend worden ervaren. Soms werken ouders niet mee, zijn ze onbenaderbaar of dwingend. Samenwerken is dan lastig. Hoe blijf je in verbinding met ouders die je boos, moedeloos of zelfs bang maken? Hoe beweeg je je dan in het krachtenveld van de vele partijen die aan je trekken: het kind, de ouder, de school, eventuele hulpverleners, en niet in de laatste plaats jij zelf: jouw grenzen, jouw intenties, jouw emoties. Hoe voorkom je dat je verstrikt raakt in deze dynamiek? Empathie is een mooi voornemen en gesprekstechnieken helpen, maar soms blijkt dit niet voldoende om de verbinding met de ouder te (her)vinden. Dan is er iets nodig dat als anker dient om niet meegevoerd te worden op de golven van heftige emoties. Het theoretisch kader over 'Ouderschap' van Alice van der Pas geeft inzicht in de psychologie van ouderschap en vervolgens praktische handvatten om in heel ingewikkelde gesprekken naast de ouder te kunnen blijven staan, in plaats van tegenover. Ook kennis van communicatieprocessen en begrip voor wat er gebeurt in de dynamiek tussen de ouder en de leerkracht/docent is belangrijk. Inzichten uit de Transactionele Analyse, NLP en Systemisch Werk bieden deze inzichten.

 

Doelgroep

De module ‘Werken in verbinding met Ouders’richt zich op teams van leerkrachten en docenten in het (vrijeschool)basis-en voortgezet onderwijs die willen werken aan een optimale samenwerkingsrelatie met ouders. Naast leerkrachten en docenten spelen hierin ook de schoolleider en alle onderwijsondersteunende medewerkers een belangrijke rol. Ook voor hen is deze teamscholing!

 

Opzet

De cursus beslaat vier dagdelen die, in overleg, worden verspreid over een studiejaar zodat tussen de bijeenkomsten voldoende ruimte is om de nieuwe kennis en vaardigheden te oefenen en te integreren in de dagelijkse praktijk. De theoretische kaders die worden aangeboden zullen steeds gekoppeld worden aan de praktijk, onder meer door het werken met eigen casussen en herkenbare voorbeelden.Er wordt veel gewerkt met ervaringsoefeningen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Transactionele Analyse, NLP en Systemisch Werk. De trainers stemmen het inhoudelijke programma en de werkwijze af op de specifieke situatie van een team. Het is ook mogelijk een dagdeel of dagdelen te werken met een trainingsacteur.

 

We gaan uit van het principe van duurzame ontwikkeling; aan de cursus nemen alle leden van het schoolteam deel, zodat het gehele schoolteam vanuit gemeenschappelijkheid kan werken binnen dit thema.

Contact

Hogeschool Leiden/cluster Educatie

Centrum onderwijs & innovatie Leiden

Zernikedreef 11

2333 CK Leiden

 

Ilja van Santen, projectleider Centrum onderwijs & innovatie

Marina Boekenstijn, projectmedewerker

Laura Verhaar, management ondersteuner

Telefoonnummer: 071-5188726

 

Datum en locatie

De dagdelen waarop de teamscholing plaatsvindt wordt afgestemd met de schoolleider. De scholing wordt door ons op de locatie van het schoolteam verzorgd.

 

Studiebelasting en certificaat

De totale studiebelasting bedraagt circa 28 uur (1EC), bestaande uit 14 uur contacttijd en 14 uur voorbereiding en intervisie. Een programma kan ook op maat worden afgestemd.

Na afronding van de module ontvang je een bewijs van deelname van Hogeschool Leiden.

 

Registerleraar

Deze cursus wordt gevalideerd door het beroepsregister voor leraren: registerleraar.

 

Kosten

De kosten voor de cursus bedragen €4.175,-voor een team van max. 24 deelnemers.

 

Meer informatie en aanmelden

Werken in verbinding met ouders  (28 uur)