studiemogelijkheden en aanmelden

contact en open dag

verder lezen

de passie van docenten

een dag uit het leven van een student

filmportretten van oud studenten

portret van onze opleiding

welkom

Zij-instroomtraject (2 jaar)

 

Heb je al een bacheloropleiding afgerond en wil je een onderwijsbevoegdheid halen voor het basisonderwijs? In het zij-instroomtraject van de Vrijeschool Pabo Leiden combineer je een baan in het vrijeschoolonderwijs met je bacheloropleiding. Op die manier is het mogelijk om binnen twee jaar je bevoegdheid voor leraar basisonderwijs te behalen.

Maar let op: aanmelden voor het zij-instroomtraject verloopt via de school waar je werkt, niet via Studielink.

 

 

Dit kun je verwachten

Als zij-instromer bij de Vrijeschool Pabo volg je de meeste lessen samen met de studenten van de flexibele deeltijdopleiding. Welke onderdelen je volgt is afhankelijk van wat er in jouw scholingstraject nodig is. Denk hierbij aan vakken zoals rekenen en taal, pedagogie, didactiek, zorgverbreding, maatschappijwetenschappen, kunstvakken.

 

Voorafgaand aan iedere periode stel je jouw persoonlijke leerroute samen. De vaste lesdag van de flexibele deeltijdopleiding is op maandag (middag en avond). Ook is het mogelijk om een aantal lessen op woensdag te volgen.

 

Daarnaast krijg je begeleiding in de praktijk, in samenwerking met de basisschool. Je studieprogramma is gericht op de leraarsbekwaamheden, afhankelijk van de eigen competenties en de mogelijkheden binnen de school. De landelijke basisvaardighedentoets rekenen en de hbo-taaltoets zijn een verplicht onderdeel binnen het onderwijsprogramma.

 

Na succesvolle afronding van het zij-instroomtraject ontvang je het getuigschrift ‘zij-instromer in het beroep’. Hiermee ben je bevoegd om les te geven in het basisonderwijs.

 

Vind je het belangrijk dat je na de opleiding ook de titel Bachelor of Education mag voeren? Bekijk dan de mogelijkheden van onze flexibele deeltijdopleiding.

 

 

Zo werkt het

Zij-instroom is altijd een combinatie van werk en opleiding. Je wordt hiervoor aangemeld door de school waar je werkt.

 

Portfolio en assessment

Tijdens de toelatingsprocedure vul je het portfolio zij-instroom in. Dit portfolio krijg je toegestuurd nadat de school jou aangemeld heeft. Op basis hiervan kan de opleiding vaststellen of je in aanmerking komt voor een zij-instroomtraject. Is dit het geval dan is de volgende stap een toelatingsassessment. Dit assessment bestaat uit een theorie- en praktijkdeel. Beide vinden op één dag plaats op de school waar je lesgeeft of les gaat geven (niet in de eigen klas). In overleg kan dit ook een andere school zijn. Heb je het assessment behaald, dan stel je samen met de opleiding een individueel studieplan op en ben je klaar om te starten.

 

Startmomenten

Je kunt vier keer per jaar instromen aan het begin van iedere onderwijsperiode (begin september, half november, half februari en half april).

 

Kosten en vergoedingen

De kosten van het assessment bedragen 2000,- euro. Voor het opleidingstraject betaalt de school waar je werkt 175,- euro per studiepunt (1 studiepunt/EC staat voor 28 uur studiebelasting). Uit hoeveel studiepunten jouw individuele plan bestaat is afhankelijk van je vooropleiding en je werkervaring.

 

Het is mogelijk om subsidie aan te vragen voor het zij-instroomtraject. Op de website van DUO (duo.nl) vind je meer informatie over de criteria en het aanvragen van de subsidie voor zij-instroom.

 

Interesse of vragen?

Wil je meer weten over het zij-instroomtraject van de Vrijeschool Pabo of heb je vragen over de aanmeldprocedure? Neem dan contact op met Thamar Boonzaaijer via posthbo.educatie@hsleiden.nl of telefoonnummer 071 5188 726.

Toelatingseisen en aanmelden

 

Toelatingseisen

Om in aanmerking te komen voor het zij-instroomtraject is het voorwaardelijk dat:

 

• je in het bezit bent van een bachelor degree (hbo- of wo-niveau)

• je een baan hebt bij een basisschool (in het vrijeschool onderwijs) van minimaal twee dagen per week

• jouw werkgever voldoende mogelijkheden heeft om je te begeleiden tijdens de opleiding en bereid is om de kosten voor het toelatingsassessment en opleidingstraject te dragen. Jij, de school waar je gaat werken en de opleiding tekenen hiervoor een tripartite-overeenkomst.

 

Heb je nog geen baan bij in het vrijeschoolonderwijs? Dan is het belangrijk dat je eerst een basisschool vindt, die bereid is om je te begeleiden tijdens de opleiding en de kosten voor het instroomassessment en het opleidingstraject op zich te nemen. De school kan hiervoor over het algemeen een bijdrage in de kosten aanvragen. Meer informatie over de voorwaarden voor een subsidie zij-instroom vind je op duo.nl. Op de website vrijescholen.nl kun je terecht voor een overzicht van vacatures op de vrijeschool.

 

Aanmelden

Het zij-instroomtraject begint met een verzoek tot toelating. De school waar je werkt stuurt hiervoor een mail naar: posthbo.educatie@hsleiden.nl én kiefte.de.f@hsleiden.nl. Het is belangrijk om hierin in ieder geval de volgende gegevens te vermelden: de naam en het adres van de school en de naam en contactgegevens van contactpersoon van de school en de kandidaat zelf. Vervolgens sturen we meer informatie over het vervolg van de toelatingsprocedure.